SøkLink for våre utvalgsmedlemmer: https://utvalg.fno.no 
Link til BSK ImplementasjonsGuidelines ISO 20022: https://bsk-standards.org
 

BSK ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til betalings- og informasjonsformidling i bankenes infrastruktur. Bankene er representert i faggruppene i BSK på følgende områder: Interbankutveksling, Kortsystemer, Elektronisk regningsbetaling, BankID.

Faggruppenes arbeidsområde er utvikling og forvaltning av standarder, regler for bruk av disse og krav til sikkerhet knyttet til bankenes infrastruktur for betalingsløsninger.